Davle Marina

CE Certifikace

Vzhledem k výhodným cenám lodí v USA a příznivému kurzu dolaru si stále vice uživatelů pořizuje použité plavidlo ve Spojených státech, popřípadě v jiných zemích mimo Eurozónu. Pro uvedení plavidla do provozu, jeho zápis a vydání Lodního osvědčení je nutné, aby splňovalo příslušné normy a předpisy.

Díky našemu technickému oddělení jsme schopni vám pomoci s povinnou CE certifikací a CE označením. Provedeme veškeré úkony, týkající se certifikace, až k vydání Mezinárodního osvědčení pro vaše rekreační plavidlo. Naprostá většina použitých lodí potřebuje technické úpravy, jejichž rozsah je individuální . Nezbytností je fyzická inspekce plavidla s určitou pravděpodobností i na vodě.

Pokud si přejete CE certifikaci vyřídit, kontaktujte nás!

Pro většinu rekreačních plavidel se jedná zejména o následující zákony a nařízení:

  • Recreational craft directive - RCD 94/25/EC
  • Doplněk 2003/44/EC
  • Nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Nové lodě jsou ve většině případů vybaveny příslušnými doklady přímo výrobcem, popřípadě zastoupením importéra do EU. Pro použitá plavidla je nutné vydání tzv. Post-Construction Assesment (Certifikát dodatečného přezkoušení). Toto přezkoušení sleduje v zásadě 3 oblasti technické kompatibility týkající se:

1. BEZPEČNOSTI PLAVIDLA (kontrola hledisek identifikace; ochrany pádu přes palubu a zpětného vstoupení; rozhledu z hlavního řídícího stanoviště; příručky uživatele v jazyce země uvádějícího plavidlo do provozu; požadavků na kompaktnost a konstrukci, stability, plovatelnosti, zatopení apod.; manévrovatelnosti; motorů a motorových prostor, vč. odvětrání; palivové soustavy; elektrických systemů; kormidelního zařízení; navigačních světel; zabránění odtoku nečistot; a zejména požární ochrany)
2. EMISÍ ZPLODIN MOTORU
3. HLUKOVÝCH EMISÍ

Na základě Certifikátu dodatečného přezkoušení (PCA) je dovozce podle platné legislativy povinen vydat Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity – DoC) a vybavit plavidlo příslušným CE označením (CE Marking).

CE certifikace a CE označení je od 1. 1. 2006 (a od 1. 1. 2010 i pro ČR) povinnost dovozce před uvedením plavidla do provozu, či jeho inzercí a prodeje v rámci celé Evropské Unie. Dovozce je zodpovědný za správnost údajů uvedených v Prohlášení o shodě. Správné přezkoušení PCA a jeho vyplnění autorizovanou osobou (Notified Body) je jedinou možností bezpečné registrace. Dovozce nese i právní odpovědnost po celou dobu životnosti lodě. Pokud by došlo i po několika letech k úrazu či škodě třetí osobě vzniklé plavidlem, které nemělo dostatečně bezpečnou konstrukci a nemělo patřičné přezkoušení PCA, je právně zodpovědný stále jen první dovozce do EU.

Aktuality

Další školení VMP se uskuteční v sobotu 11. května 2019 v 10:40 v Davle Marině. Praktické školení a zkouška bude v neděli 12.5. od 12:00. Předpokládaný termín zkoušek je během následujících 3 týdnů. Více info zde, nebo na 602 222 710.

Přejeme všem našim členům, přátelům, klientům a návštěvníkům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 !

Zobrazit všechny aktuality

Půjčovna lodí - Loďky s motorem 3,5 hp

rinker mariah seafox donzi solemar arimar 
Péče o nohy ze značkou Scholl. Autopůjčovna Ostrava pro firmy. Nejkrášnější Svatba Benešov v Bellevue Karlov.